Over Monique den Heijer

In 2013 ben ik MOSITIEF begonnen en vanuit MOSITIEF veroorzaak ik die beweging, verandering en vernieuwing. Op persoonlijk vlak, binnen teams en in organisaties. Noem mij: psycholoog, coach, trainer, begeleider, mentor, denkadviseur, interventiekundige, inzichtbrenger, sparringpartner, of iets anders. Het maakt eigenlijk niet uit. Het verandert niet wat ik voor jou of jouw team of organisatie kan betekenen.

Ik ben afgestudeerd aan de universiteit van Leiden als psycholoog (Ontwikkeling en Onderwijs en Arbeid en Organisatie) en heb tijdens en na mijn studie verschillende functies en werkomgevingen gehad. Van horecaondernemer tot leidinggevende in een ziekenhuis. Van trainer en adviseur in de medezeggenschap tot teamcoach bij de Raad voor de Kinderbescherming. Het is nogal uiteenlopend.

De rode draad? Beweging veroorzaken in en tussen mensen. Dat doe ik nog steeds met veel plezier en passie!

In 2016 heb ik de Leergang Interveniëren met Passie gevolgd bij Strange | Strategy and Change en in aanraking gekomen met het sociaal constructionisme. Dit gedachtengoed geeft mij de handvatten en interventiemethoden die ik gebruik in mijn praktijk. 

Ik werk graag met een open blik en vanuit nieuwsgierigheid.  Altijd op zoek naar die ene invalshoek of oplossing die bijdraagt aan het doel en ontwikkelrichting. Daardoor kijk ik vaak anders naar vraagstukken en loop ik soms wat uit de pas. Ik ben enthousiast en inspirerend en dat zorgt voor energie in interactie. Serieuze zaken benader ik soms ook met humor en luchtigheid, waardoor er ruimte ontstaat voor een andere kijk, een nieuwe blik. Je weet wat je aan mij hebt omdat ik open, eerlijk en direct ben.

Mijn methoden en technieken bevatten elementen van Appreciative Inquiry, Neuro Linguistisch Programmeren, Transactionele Analyse, Systemisch werken, Acceptance and Commitment Therapy, Ofman, Rationeel Emotieve Therapie

Daarnaast ben ik gecertificeerd om de Drijfverenscan van IntoDrives in te zetten.

Om mezelf als coach scherp te houden en ook licht te laten schijnen op mijn blinde vlekken en ingesleten patronen, ben ik aangesloten bij verschillende intervisie-groepen. Daarnaast volg ik af en toe een bijscholing- of verdiepingscursus en onderwerp ik mezelf ook van tijd tot tijd zelf aan een coachtraject. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches NOBCO, zij organiseren met regelmaat bijeenkomsten voor hun leden waarbij kennis en vaardigheden op peil te houden.