IntoDrives Drijfverenscan

Wat is een drijfveer?

Drijfveren zeggen iets over wat iemand motiveert, wat hem of haar drijft en hoe iemand denkt. Een persoon reageert vaak onbewust vanuit de drijfveren die voor hem of haar belangrijk zijn. Het grootste deel van de tijd is men zich niet bewust van de eigen drijfveren, het is onderdeel van iemands karakter. Het merkbare gedrag dat iemand vertoont is onder andere een uiting van deze drijfveren.
 

Toepassingen

Intodrives levert inzicht op bij individuele vraagstukken, zoals loopbaan-en coachvragen en vragen met betrekking tot werkgeluk en persoonlijk leiderschap. Ook voor teams is de drijfverenscan een waardevol instrument.

Individuele kandidaat

De Intodrives drijfverenscan levert bewustwording op en vergoot de zelfkennis van kandidaten. De drijfverenscan brengt in beeld wat iemand motiveert, wat hij logisch vindt en wat zijn denkkader is. Ook krijgt een kandidaat inzicht in zijn weerstand, datgene wat hij minder prettig vindt in het gedrag van anderen, en in wat voor soort omgeving hij het beste tot zijn recht komt. De drijfverenscan maakt inzichtelijk waarom bepaalde zaken veel energie opleveren of juist veel energie kosten. Bij de nabespreking worden de uitkomsten in relatie tot de vraag van de kandidaat besproken. Hierdoor worden zaken heel concreet en praktisch. Zo fungeert Intodrives als procesversneller in het traject. Intodrives is bij tal van vraagstukken een waardevolle toevoeging. Bijvoorbeeld bij:

 • loopbaanonderzoek
 • persoonlijk leiderschap
 • werkgeluk
 • ontwikkeling als ondernemer
 • (ontwikkel-)assessments
 • coaching
 • persoonlijke ontwikkeling

Teams

De Intodrives drijfverenscan wordt succesvol ingezet bij teamcoaching en trainingen. Deelnemers vullen eerst de Intodrives drijfverenscan in zodat ze allemaal een individueel profiel hebben. Vervolgens kan met die gegevens een teamprofiel samengesteld worden. Hiermee krijgen de teamleden inzicht in wat hen als team motiveert en waar ze weerstand op ervaren. 

Wat vinden teamleden vanzelfsprekend, waardoor raken ze minder gemotiveerd en welk effect heeft dat op hun eigen gedrag en op de teamprestaties? Onderstromen en de omgang met elkaar zijn onderwerpen die je aan de hand van het teamprofiel bespreekbaar kunt maken. 

Intodrives is bij teamtrainingen met uiteenlopende onderwerpen een handige kapstok en levert waardevolle informatie, inzichten en mooie gesprekken op bij de teamleden. Bijvoorbeeld bij trainingen en coaching met de volgende onderwerpen:

 • verbeteren van de samenwerking
 • benutten van elkaars kwaliteiten
 • ondersteunen van cultuurverandering
 • verkooptraining
 • begeleiden van veranderprocessen
 • verbeteren van de onderlinge en ook externe communicatie

Kwaliteit

De Intodrives drijfverenscan is ontwikkeld door psychologen en onderzocht op betrouwbaarheid en validiteit. De uitkomsten worden afgezet tegen een Nederlandse normgroep. Of iets veel of weinig is, kun je alleen maar zeggen als je weet in relatie tot wat. Door het gebruik van een normgroep wordt de mate waarin iemand wordt gedreven door bepaalde drijfveren in het juiste perspectief geplaatst. Ook kunnen hierdoor teamprofielen worden opgesteld. Voor een betrouwbare uitkomst is het belangrijk dat deelnemers de vragen goed begrijpen. Er wordt dan ook eenvoudige taal gebruikt en de vragenlijst is makkelijk in te vullen. Intodrives mag alleen worden ingezet door professionals die hiervoor zijn opgeleid, zodat de adviseur de uitkomsten goed kan interpreteren en toelichten.

Breed inzetbaar

De Intodrives drijfverenscan is geschikt voor kandidaten met uiteenlopende werk- en denkniveaus, van MBO-3 tot WO, en voor uiteenlopende functies van uitvoerend tot leidinggevend en adviserend. Je kunt Intodrives ook bij teams en organisatievraagstukken succesvol inzetten. Hierbij kun je denken aan collega’s van een afdeling, maar ook aan managementteams, ondernemingsraden en besturen. De drijfverenscan is beschikbaar in het Nederlands en Engels en geschikt voor mensen met kleurenblindheid.

Meer weten over wat Intodrives jou kan opleveren? Laat het mij hier weten en ik neem contact met je op. 

De Theorie

De drijfverenscan van Intodrives is gebaseerd op de theorie van de Amerikaanse psycholoog Clare Graves. Hij onderscheidde diverse drijfveren en omschreef hun samenhang. Met de drijfverentest van Intodrives wordt in kaart gebracht door welke drijfveren jij gemotiveerd wordt. De uitkomsten worden weergegeven in een profiel. Hierin is kun je aflezen in hoeverre jij wordt gedreven door elk van de zes onderzochte drijfveren. Maar wat is een drijfveer eigenlijk?

Drijfveren gaan over wat iemand motiveert en hoe iemand denkt. Een persoon reageert vaak onbewust vanuit de drijfveren die voor hem of haar belangrijk zijn. Drijfveren vormen zijn normale denkkader. Het grootste deel van de tijd is men zich niet bewust van de eigen drijfveren. De uitwerking van iemands drijfveren zijn zichtbaar in het gedrag.

Een andere psycholoog, David McClelland, heeft dit uitgewerkt in een model waarin hij de mens vergelijkt met een ijsberg.

Ijsberg van David McClelland

Menselijk gedrag is het zichtbare deel van de ijsberg. Onze drijfveren vormen het niet-zichtbare deel van de ijsberg, dat zich onder de waterlijn bevindt en dat vele malen groter is. Onze drijfveren, dat wat we vinden en willen, geven richting aan ons gedrag en aan de keuzes die we maken. Dus als we onszelf willen begrijpen of zaken willen veranderen, is het zinvol te weten wat er onder de waterlijn gebeurt. Daarvoor is de drijfverenscan van Intodrives ontwikkeld. Door inzicht te krijgen in uw drijfveren krijg je meer kennis van wat jij belangrijk vindt, wat energie kost en wat jou motiveert en energie oplevert.