Coaching is...

… een proces. Een aaneenschakeling van stappen die leiden tot een einddoel. De stappen bestaan uit inzichten, oefeningen en activiteiten die gestructureerd en doelgericht worden ingezet. Het einddoel is vaak een verandering in houding en gedrag. De coach is de procesbegeleider die de gecoachte op interactieve wijze aanzet tot ander en effectiever gedrag door: aanpak

 • bewustwording en persoonlijke groei,
 • het vergroten van zelfvertrouwen en
 • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden.

Bron: Nederlandse Orde van Beroepscoaches

Coaching biedt uitkomst in vraagstukken waarbij je vastloopt in het bestaande. Dat kan zijn in werk, loopbaan, relatie of opvoeding, of in persoonlijke ontwikkeling is zijn algemeen. Daarbij zijn soms patronen ontstaan die toen goed werkten, maar die nu belemmerend zijn. Deze disfunctionele patronen kunnen doorbroken worden, waardoor nieuwe manieren en wegen ontstaan die beter passen bij de huidige situatie en uitdagingen.  

Coachen met com-passie

Soms weet je het even niet meer, dan loop je vast. Je bent het overzicht kwijt, je ziet het niet meer. Je raakt verstrikt in je eigen gedachten en overtuigingen, stapt telkens weer in dezelfde valkuil of stoot je steeds tegen diezelfde steen.

Dat kan zorgen voor energieverlies met uitputting tot gevolg, een laag zelfvertrouwen, hoge mate van stress, conflicten met mensen om je heen, slecht slapen en ga zo maar door. Kortom klachten die een fijn, energiek en gelukkig leven in de weg staan. 

Coaching kan dan helpen om te ontrafelen waar het vastloopt en de niet helpende patronen bloot te leggen, zodat je inzicht krijgt in hoe dit voor jou werkt en niet werkt. Daarna kan dan gewerkt worden aan het ontdekken van nieuw gedrag dat effectiever is en bijdraagt aan een groter zelfvertrouwen en persoonlijke groei.

Coaching is er in verschillende vormen en maten en op waanzinnig veel vlakken: Loopbaan, Re-integratie, Persoonlijke Ontwikkeling, Lifestyle, Voeding, Slaap, Burn-Out, Stress, Financieel, Ondernemerschap, Mental, Outplacement, Relatie, Team, Gezin, Job, Opvoeding, Leiderschap, Business, Performance, Competentie, Talenten, Budget, Spiritueel, Preventief, Sport….. De lijst is lang!

Wat deze verschillende coachvlakken en bijbehorende methodes met elkaar gemeen hebben is dat zij allemaal gericht zijn op verandering, verbetering en vernieuwing. In beweging krijgen en activeren. De ontwikkeling van A, het startpunt naar B, het einddoel. 

Mijn expertise zit in vraagstukken die te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling, of dat nou in loopbaan, leiderschap of re-integratie is. Ik coach vanuit compassie en nieuwsgierigheid, zonder oordeel en ik pretendeer niet te weten wat jouw antwoord is. Ik onderzoek en puzzel samen met jou. Dat doe ik vanuit mijn expertise en ervaring, waardoor ik jou handvatten aanreik en oefeningen meegeef die jou steeds weer een stap verder helpen in het proces. 

Als coach werk ik samen met jou aan jouw coachvraag. Daarbij volgen we de volgende stappen:

 • Intake en kennismaking
 • In kaart brengen van de klachten, onderzoeken van de context, omgevingsfactoren en persoonlijke kenmerken
 • Helder maken van de coachvraag en het doel van het coachtraject
 • Verkennen en kiezen van verschillende opties en methoden
 • Zelfinzicht en blootleggen functionele en disfunctionele patronen
 • Patronen doorbreken en ontdekken van nieuw gedrag
 • Toepassen in de praktijk
 • Evalueren en bijstellen 

Wij bepalen samen welke manier van coachen het best bij jou en jouw coachvraag past. Soms is een oplossingsgerichte en directieve aanpak gewenst, waarbij we met bijvoorbeeld een stappenplan naar een oplossing werken. Soms heb je meer baat bij een luisterend oor, waarbij ik jou vragen stel die verhelderend werken. Dan weer werkt een meer confronterende manier van spiegelen beter en het kan ook zijn dat psycholanalytische manier, waarbij je inzichten krijgt over jouw denken en doen, beter past bij jou en jouw vraagstuk.  

Daarbij ben jij de expert met betrekking tot jouzelf en jouw situatie en kan ik vanuit mijn kennis en ervaring daar methodes en oefeningen aan toevoegen die jou verder helpen. Jij hebt je eigen wijsheid in pacht, ik ben er om deze naar de oppervlakte te halen en te verbinden met nieuwe inzichten die een bepaalde vrijheid in denken creëren. Op die manier maak ik los wat vast zit en geven wij samen uitzicht door inzicht.

Over Monique den Heijer

In 2013 ben ik MOSITIEF begonnen en vanuit MOSITIEF veroorzaak ik die beweging, verandering en vernieuwing. Op persoonlijk vlak, binnen teams en in organisaties. Noem mij: psycholoog, coach, trainer, begeleider, mentor, denkadviseur, interventiekundige, inzichtbrenger, sparringpartner, of iets anders. Het maakt eigenlijk niet uit. Het verandert niet wat ik voor jou of jouw team of organisatie kan betekenen.

Ik ben afgestudeerd aan de universiteit van Leiden als psycholoog (Ontwikkeling en Onderwijs en Arbeid en Organisatie) en heb tijdens en na mijn studie verschillende functies en werkomgevingen gehad. Van horecaondernemer tot leidinggevende in een ziekenhuis. Van trainer en adviseur in de medezeggenschap tot teamcoach bij de Raad voor de Kinderbescherming. Het is nogal uiteenlopend.

De rode draad? Beweging veroorzaken in en tussen mensen. Dat doe ik nog steeds met veel plezier en passie!

In 2016 heb ik de Leergang Interveniëren met Passie gevolgd bij Strange | Strategy and Change en in aanraking gekomen met het sociaal constructionisme. Dit gedachtengoed geeft mij de handvatten en interventiemethoden die ik gebruik in mijn praktijk. 

Ik werk graag met een open blik en vanuit nieuwsgierigheid.  Altijd op zoek naar die ene invalshoek of oplossing die bijdraagt aan het doel en ontwikkelrichting. Daardoor kijk ik vaak anders naar vraagstukken en loop ik soms wat uit de pas. Ik ben enthousiast en inspirerend en dat zorgt voor energie in interactie. Serieuze zaken benader ik soms ook met humor en luchtigheid, waardoor er ruimte ontstaat voor een andere kijk, een nieuwe blik. Je weet wat je aan mij hebt omdat ik open, eerlijk en direct ben.

Mijn methoden en technieken bevatten elementen van Appreciative Inquiry, Neuro Linguistisch Programmeren, Transactionele Analyse, Systemisch werken, Acceptance and Commitment Therapy, Ofman, Rationeel Emotieve Therapie

Daarnaast ben ik gecertificeerd om de Drijfverenscan van IntoDrives in te zetten.

Om mezelf als coach scherp te houden en ook licht te laten schijnen op mijn blinde vlekken en ingesleten patronen, ben ik aangesloten bij verschillende intervisie-groepen. Daarnaast volg ik af en toe een bijscholing- of verdiepingscursus en onderwerp ik mezelf ook van tijd tot tijd zelf aan een coachtraject. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches NOBCO, zij organiseren met regelmaat bijeenkomsten voor hun leden waarbij kennis en vaardigheden op peil te houden.

Contact

Wil je meer weten over mij of over wat ik voor jou kan betekenen? Stuur me dan gerust een Whatsapp bericht of een e-mail.

Bellen kan natuurlijk ook!